Το Πάντειον Πανεπιστήμιο εφαρμόζει όλους τους υγειονομικούς κανόνες ασφάλειας και προστασίας των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας από την αρχή εκδήλωσης της πανδημίας με βάση πρωτόκολλα διαχείρισης του Covid-19, τα οποία συνεχώς επικαιροποιούνται και ψηφίζονται από τη Σύγκλητο.

Επικαιροποιημένο πρωτόκολλο covid

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ COVID-19

Παρακαλούμε όποιο μέλος της πανεπιστημιακής μας κοινότητας (φοιτητής, μέλος Διδακτικού Προσωπικού) νιώσει οιαδήποτε αδιαθεσία να ενημερώνει άμεσα:

Εάν βρίσκεται στους χώρους του Πανεπιστημίου μας: τον διδάσκοντα, τον υπεύθυνο COVID-19 της Σχολής του και την Νοσηλεύτρια του Ιατρείου μας κ. Παρασκευή Μέγα (τηλ. 210 9201046)
Εάν βρίσκεται στην οικία του: με ηλεκτρονικό μήνυμα και τηλεφωνικά, την Νοσηλεύτρια του Ιατρείου (Υγειονομική Υπηρεσία) του Πανεπιστημίου μας και τον υπεύθυνο COVID-19 της Σχολής του Ακαδημαϊκού Τμήματος στο οποίο ανήκει.
p_mega@panteion.gr