Με απόφαση της Συγκλήτου, συγκροτήθηκε η πρώτη Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) στην ιστορία του πανεπιστημίου μας, σε εφαρμογή του νόμου 4589/2019 (άρθρο 33)

 

Η Ε.Ι.Φ. έχει σύμφωνα με το νόμο τις εξής αρμοδιότητες:

α) Εκπονεί σχέδια δράσης για την προώθηση και διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες του Ιδρύματος και καταρτίζει ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Σύγκλητο,

β) Εισηγείται στα αρμόδια όργανα μέτρα για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση του σεξισμού,

γ) Παρέχει ενημέρωση και επιμόρφωση στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα σχετικά με το φύλο και την ισότητα,

δ) Παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις καταγγελιών για διακριτική μεταχείριση ή παρενοχλητική συμπεριφορά,

ε) Προωθεί την εκπόνηση Π.Μ.Σ. και τη διενέργεια σεμιναρίων και διαλέξεων που εστιάζουν στη μελέτη του φύλου,

στ) Προωθεί την εκπόνηση μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το πεδίο της αρμοδιότητάς της,

ζ) Παρέχει συνδρομή προς θύματα διακρίσεων όταν καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση.

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: eif@panteion.gr

Τα μέλη της Επιτροπής είναι τα εξής:

Μαρία Καραμεσίνη, καθηγήτρια (πρόεδρος)

Διαμάντω Αναγνώστου, επίκ. καθηγήτρια (αντιπρόεδρος)

Αρετή Μαυρομμάτη-Λαγάνη, υποψήφια διδάκτορας (αντιπρόεδρος)

Αθηνά Αθανασίου, καθηγήτρια

Ξένια Χρυσοχόου, καθηγήτρια

Μαρία Στρατηγάκη, αναπλ. Καθηγήτρια

Ειρήνη Αβραμοπούλου, επίκ. καθηγήτρια

Βαλεντίνη Γρηγοριάδου, αναπλ. προϊσταμένη

Παρασκευή Τουρή, μέλος ΕΤΕΠ