Πρύτανις καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη κουλούρη
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης Καθηγητής Χαράλαμπος Οικονόμου οικονόμου
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Καθηγητής Χρίστος Παπαθεοδώρου Παθεοδώρου
Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Καθηγήτρια Πηνελόπη Φουντεδάκη Φουντεδάκι
Αντιπρύτανις Διεθνών Σχέσεων και Συνεργασιών Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαριάννα Ψύλλα psillla