Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

Πρόεδρος: καθηγητής Θεόδωρος Μαριόλης

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πρόεδρος: καθηγητής Ιωάννης Ψυχάρης

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

Πρόεδρος: καθηγητής Γεώργιος Ξηροπαΐδης

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Πρόεδρος: καθηγήτρια Δέσποινα Παπαδοπούλου

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Πρόεδρος: καθηγητής Ανδρέας Λύτρας

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Πρόεδρος: αν. καθηγήτρια Ειρήνη Τουντασάκη

Τμήμα Ψυχολογίας

Πρόεδρος: καθηγητής Αναστάσιος Σταλίκας

Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

Πρόεδρος: καθηγητής Κωνσταντίνος Υφαντής

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

Πρόεδρος: αν. καθηγήτρια Ανδρομάχη Γκαζή