Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

Πρόεδρος: καθηγητής Αντώνιος Χάνος

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πρόεδρος: αν. καθηγητής Χρυσόστομος Στοφόρος

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

Πρόεδρος: καθηγητής Στέφανος Δημητρίου

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Πρόεδρος: καθηγητής Ιωάννης Κουζής

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Πρόεδρος: καθηγητής Τρύφωνας Κωστόπουλος

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Πρόεδρος: αν. καθηγήτρια Diana Riboli

Τμήμα Ψυχολογίας

Πρόεδρος: καθηγητής Αναστάσιος Σταλίκας

Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

Πρόεδρος: καθηγητής Κωνσταντίνος Υφαντής

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

Πρόεδρος: καθηγητής Γεώργιος-Μιχαήλ Κλήμης