ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κοσμήτωρ: καθηγητής Βασίλειος Κέφης κέφης
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Κοσμήτωρ: καθηγητής Ιωάννης Κουζής κουζής
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Κοσμήτωρ: καθηγήτρια Αλεξάνδρα Κορωναίου Κορωναίου
ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Κοσμήτωρ: καθηγητής Χαρίσιος Ταγαράς Ταγαράς