Σύγκλητος

Ανώτατο όργανο διοίκησης του πανεπιστημίου είναι η Σύγκλητος, η οποία έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας του Α.Ε.Ι., ενώ χαράσσει τη στρατηγική για την ανάπτυξη του Ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και για τη διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής του.

Η Σύγκλητος απαρτίζεται από: α) τον Πρύτανη· β) τους Αντιπρυτάνεις· γ) τους Κοσμήτορες των Σχολών· δ) τους Προέδρους των Τμημάτων· ε) τους εκπροσώπους των φοιτητών· ς) τρεις εκπροσώπους, έναν ανά κατηγορία από τα μέλη ΕΕΠ (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό) και ΕΤΕΠ (ΕιδικόΤεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό)· ζ) έναν εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος.

Πρυτανικές Αρχές

Πρύτανις
καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη

κουλούρη

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης
Καθηγητής Χαράλαμπος Οικονόμου

οικονόμου

Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Καθηγητής Χρίστος Παπαθεοδώρου

Παθεοδώρου

Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Καθηγήτρια Πηνελόπη Φουντεδάκη

Φουντεδάκι

Αντιπρύτανις Διεθνών Σχέσεων και Συνεργασιών
Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια Μαριάννα Ψύλλα

psillla

Πρυτανικό Συμβούλιο

Το Πρυτανικό Συμβούλιο εισηγείται στη Σύγκλητο τη στρατηγική για την ανάπτυξη του Ιδρύματος, καταρτίζει και αναμορφώνει τον ετήσιο τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό και τον τελικό οικονομικό απολογισμό του Ιδρύματος και καταρτίζει το σχέδιο συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού. Αποτελείται από: α) τον Πρύτανη, β) τους Αντιπρυτάνεις, γ) έναν εκπρόσωπο των φοιτητών, δ) τον εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων που μετέχει στη Σύγκλητο.

Κοσμήτορες

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Κοσμήτωρ: καθηγητής Βασίλειος Κέφης

κέφης

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Κοσμήτωρ: καθηγητής Ιωάννης Κουζής

κουζής

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Κοσμήτωρ: καθηγήτρια Αλεξάνδρα Κορωναίου

Κορωναίου

ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Κοσμήτωρ: καθηγητής Χαρίσιος Ταγαράς

Ταγαράς
Πρόεδροι Τμημάτων

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

Πρόεδρος: καθηγητής Θεόδωρος Μαριόλης

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πρόεδρος: καθηγητής Ιωάννης Ψυχάρης

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

Πρόεδρος: καθηγητής Γεώργιος Ξηροπαΐδης

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Πρόεδρος: καθηγήτρια Δέσποινα Παπαδοπούλου

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Πρόεδρος: καθηγητής Ανδρέας Λύτρας

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Πρόεδρος: αν. καθηγήτρια Ειρήνη Τουντασάκη

Τμήμα Ψυχολογίας

Πρόεδρος: καθηγητής Αναστάσιος Σταλίκας

Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

Πρόεδρος: καθηγητής Κωνσταντίνος Υφαντής

Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων και Πολιτισμού

Πρόεδρος: καθηγήτρια Ανδρομάχη Γκαζή