Το Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και ο Δήμος Αθηναίωνυπέγραψαν Σύμφωνο Συνεργασίας με σκοπό την από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής, ερευνητικής, επιστημονικής και διοικητικής συνεργασίας των δύο φορέων. Ενδεικτικά, το αντικείμενο της συνεργασίας περιλαμβάνει τους παρακάτω άξονες:

  1. Άξονας πόλη/πόλεις
  2. Άξονας επιχειρηματικότητα-καινοτομία-ψηφιακές λύσεις
  3. Άξονας πολιτισμός-ψηφιακά μέσα
  4. Εκπαιδευτικός/Ερευνητικός Άξονας

     Η συνεργασία περιλαμβάνει ειδικότερα:

   • Tον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πρότυπων λύσεων για πράσινες, βιώσιμες, κλιματικά ουδέτερες, ανθεκτικές και καινοτόμες πόλεις.
   • Την προβολή της Αθήνας ως προορισμού, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας μέσα από νέες ιδέες, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, διεθνείς συνέργειες, δικτύωση και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
   • Τη συμμετοχή των φοιτητών του πανεπιστημίου στο Digital Lab, το Εργαστήριο Ανάπτυξης Ψηφιακών Λύσεων του Δήμου Αθηναίων, με σκοπό τον σχεδιασμό καινοτόμων ψηφιακών λύσεων και πιλοτικών εφαρμογών για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών.
   • Την παραχώρηση με τη μορφή χορηγικής υποστήριξης των εκθεσιακών χώρων του Δήμου Αθηναίων για τη διοργάνωση/ συν-διοργάνωση εθνικών/ διεθνών επιχειρηματικών διαγωνισμών, συνεδρίων, εργαστηρίων συν-δημιουργίας και καινοτομίας (bootcamps και hackathons, livinglabs) με τη συμμετοχή ερευνητών/ καθηγητών, φοιτητών και συνεργατών κοινωνικών εταίρων (stakeholders) του Παντείου Πανεπιστημίου, όποτε αυτό καθίσταται δυνατό.

 Η σύμπραξη επεκτείνεται και στον τομέα του πολιτισμού. Ο Δήμος Αθηναίων θα συνεργαστεί με τη Χορωδία του Παντείου για τη διοργάνωση κοινών εκπαιδευτικών δράσεων και εκδηλώσεων δημόσιου χαρακτήρα.

Ταυτόχρονα, ο δήμος θα δώσει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου στους εποπτευόμενους φορείς του, ενώ το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Παντείου θα δημιουργήσει προγράμματα εκπαίδευσης αιχμής για τα στελέχη του Δήμου Αθηναίων και των φορέων του.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Δήμο Αθηναίων στο: https://www.cityofathens.gr/

Βρείτε τον Δήμο Αθηναίων στο Facebook