Σε όλα τα τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου εκπονούνται διδακτορικές διατριβές στα ποικίλα γνωστικά αντικείμενα που καλλιεργούνται μέσα στο ευρύ φάσμα των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών. Οι υποψήφιοι διδάκτορες είναι ενεργά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και μετέχουν στα συνέδρια, τα σεμινάρια και τις ημερίδες του Ιδρύματος. Όλες οι διδακτορικές διατριβές είναι αναρτημένες στη βάση Πάνδημος της Βιβλιοθήκης.