Το Κέντρο Επιμόρφωσης και δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) ιδρύθηκε το 2018 (Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ.48884/Ζ1) και αποτελεί μονάδα του Πανεπιστημίου, που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης. Βασικός του σκοπός είναι η παροχή γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων αιχμής, σε επαγγελματίες, εργαζόμενους και ανέργους που για την επαγγελματική τους πρόοδο επιδιώκουν την απόκτηση στρατηγικών πλεονεκτημάτων στην αγορά εργασίας.

Τα προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ καλύπτουν ένα πολύ ευρύ φάσμα αντικειμένων και ειδικεύσεων τα οποία «θεραπεύονται» από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου και υποστηρίζονται από συνεργάτες εκπαιδευτές της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Στα προγράμματά του περιλαμβάνεται η εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων, μεσολαβητών, η εφαρμοσμένη εγκληματολογία, τα οικονομικά blockchain, η σχολική ψυχολογία, η εταιρική κοινωνική ευθύνη, η ηλεκτρονική δικαιοσύνη, η διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων, η διαπολιτισμική εκπαίδευση, η ειδική αγωγή και η θετική ψυχολογία

Η διδασκαλία διεξάγεται, ανάλογα με το πρόγραμμα, είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκοπό, τη δομή, τον τρόπο λειτουργίας και τα προγράμματά του ΚΕΔΙΒΙΜ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα.