Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εξωτερικό.

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές Δεύτερου Κύκλου(μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εξωτερικό ακαδημαϊκού έτους2018-2019 από τα έσοδα… Continue Reading Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εξωτερικό.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

(Α) Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, από τα… Continue Reading ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το βιβλίο της Χριστίνας Κουλούρη, Πρυτάνεως του Παντείου, Φουστανέλες και χλαμύδες.

Το βιβλίο της Χριστίνας Κουλούρη, Πρυτάνεως του Παντείου, Φουστανέλες και χλαμύδες. Ιστορική μνήμη και εθνική ταυτότητα 1821-1930 έλαβε το βραβείο… Continue Reading Το βιβλίο της Χριστίνας Κουλούρη, Πρυτάνεως του Παντείου, Φουστανέλες και χλαμύδες.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σε συνέχεια της με αριθ.19/26-5-2021 (θέμα 8ο) (ΑΔΑ:ΨΕ26469Β7Α-ΑΚ2  και ΑΔΑΜ:21REQ008786929) Απόφασης του Πρυτανικού… Continue Reading ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Θετικής Ψυχολογίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ & ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Το Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και… Continue Reading Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Θετικής Ψυχολογίας

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ & ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  Το Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών… Continue Reading Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών