ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ-Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. με ονομασία «Hellenic Ministry of Education and Religious Affairs – Max Weber Scholarships»

Σύμφωνα με την από 20/7/2021 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για μεταδιδακτορική έρευνα του Ι.Κ.Υ.  – Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. με ονομασία… Continue Reading ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ-Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. με ονομασία «Hellenic Ministry of Education and Religious Affairs – Max Weber Scholarships»

Χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) – «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες / Ακαδ. έτος 2019-2020»

Ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Απόφαση με Αριθ. 83753/Ζ1/12-7-2021, το ΙΚΥ θα προκηρύξει προπτυχιακές υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα… Continue Reading Χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) – «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες / Ακαδ. έτος 2019-2020»

Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2021-2022 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ: ΩΦΛΥ46Μ924-Ε7Φ στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού… Continue Reading Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2021-2022 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Συνεισφορά της ΕΙΦ του Παντείου Πανεπιστημίου στη σύνταξη της 8ης Εθνικής Έκθεσης της Ελλάδας προς την Επιτροπή του ΟΗΕ για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW)

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Παντείου Πανεπιστημίου κατέθεσε, κατόπιν πρόσκλησης της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και… Continue Reading Συνεισφορά της ΕΙΦ του Παντείου Πανεπιστημίου στη σύνταξη της 8ης Εθνικής Έκθεσης της Ελλάδας προς την Επιτροπή του ΟΗΕ για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW)

Σχετικά με την εισαγωγή αλλοδαπών – αλλογενών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έτους 2021 έως και 14/7/2021 – Οδηγίες / General instructions for the admission to Higher Education in Greece for foreigners

Από Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, οι αλλοδαποί-αλλογενείς, που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή… Continue Reading Σχετικά με την εισαγωγή αλλοδαπών – αλλογενών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έτους 2021 έως και 14/7/2021 – Οδηγίες / General instructions for the admission to Higher Education in Greece for foreigners

Δελτίο τύπου Φύλο και Μετανάστευση στην Πανδημία

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2021 Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του Παντείου Πανεπιστημίου διοργάνωσε τον Μάιο δύο διαδικτυακές εκδηλώσεις στο πλαίσιο του… Continue Reading Δελτίο τύπου Φύλο και Μετανάστευση στην Πανδημία