Ημερομηνία: 17/Ιαν/2022 Ώρα: 16:00:00

Τo Εργαστήριο Σπουδών Φύλου στο πλαίσιο του προγράμματος ProGender διοργανώνει δύο εκδηλώσεις τον Ιανουάριο για τη θεματική ενότητα: «Οι γυναίκες στην διακυβέρνηση».

Για το εργαστήριο με τίτλο “The pandemic’s many crises: exploring gender, political power and change”, δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες και δηλώστε εγγραφή μέχρι τις 13/1/2022.

Για το σεμινάριο “Women in Politics”, δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες δηλώστε εγγραφή μέχρι τις 20/1/2022.

Οι εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν και διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο διμερών σχέσεων του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου της περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014 – 2021)