Ημερομηνία: 06/Οκτ/2021 Ώρα: 15:00:00

Στο πλαίσιο της σειράς διαδικτυακών διαλέξεων και συζητήσεων με τίτλο “Τώρα τι;” του Εργαστηρίου Ανθρωπολογικής Έρευνας (ΕΑΕ) του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, συζητάμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνική ανθρωπολογία -αλλά και ευρύτερα η κοινωνική θεωρία και έρευνα- μέσα σε εποχές κρίσης όπως είναι αυτή που διανύουμε. Επιζητούμε να παραμείνουμε σε επαφή μεταξύ μας αλλά και με τις συνθετότητες και αντιξοότητες του κοινωνικού και πολιτικού παρόντος, διερευνώντας δυνατότητες απόκρισης σε αυτές.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διάλεξη στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a24bfb7b0e8b84759a54da5640f032ae1%40thread.tacv2/1614721673127?context=%7b%22Tid%22%3a%2203eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f%22%2c%22Oid%22%3a%22b1d90de4-06eb-4ed3-8aff-cd477adb3222%22%7d

Σειρά διαλέξεων «Τώρα τι;»