Ημερομηνία: 03/Ιούν/2021 Ώρα: 18:30:00

Βασική μεθοδολογική και θεωρητική συμβολή-παρακαταθήκη του αείμνηστου Γιώργου Φ. Κουκουλέ στη μελέτη του εργατικού κινήματος, υπήρξε η επιμονή του για τη διάσωση, συλλογή και εννοιολογικά ενσυνείδητη επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων. Πρόκειται για παραίνεση που αν και εύκολα γίνεται αποδεκτή, δύσκολα όμως υλοποιείται ‒διότι, εκτός από το μεγάλο όγκο και την ένταση της εργασίας που απαιτεί, αξιώνει επίσης την αδιάλειπτη σύνθεση ερμηνείας και επεξήγησης. Ως κλάδος, η Συγκριτική Πολιτική (συμπεριλαμβανομένης και της Συγκρουσιακής) τονίζει ‒και σωστά‒ τη σημασία της δεύτερης: πως χωρίς διάλογο με θεωρητικά κρίσιμα ερωτήματα, το πρωτογενές υλικό διολισθαίνει σε τετριμμένο αναδιπλασιασμό του εμπειρικού ευρήματος. Σπάνια όμως συνειδητοποιούμε τις προϋποθέσεις αυτής της προϋπόθεσης: το γεγονός ότι για να καταστούν πόροι για τη διατύπωση εύρωστων επεξηγηματικών προτάσεων, τα εμπειρικά τεκμήρια πρέπει πρώτα να προσεγγιστούν εκ του σύνεγγυς και σφαιρικά, να τύχουν ενδελεχούς και τεκμηριωμένης ερμηνείας. Δεν είναι, ως εκ τούτου, υπερβολή να υποστηριχθεί πως ο προβληματισμός για κρίσιμες διαστάσεις του κινηματικού φαινομένου, όπως τα ρεπερτόρια δράσης, η κοινωνική δικτύωση, η οργανωτική συγκρότηση, οι πολιτικές στρατηγικές κ.α., δε μπορεί να ανανεωθεί και να βαθύνει χωρίς νέα, ερμηνευτικά προσανατολισμένη έρευνα. Εκκινώντας από τις διαπιστώσεις αυτές, ο Ανδρέας Ζανιάς εισφέρει πρωτότυπο υλικό από την εν εξελίξει έρευνα που πραγματοποιεί (διερευνώντας παράλληλα και τις θεωρητικές του προεκτάσεις), στην εισήγησή του «‘Ένωση Εργαζομένων στην Εταιρεία Αλουμίνιον της Ελλάδος’: οργανωτικές καινοτομίες, μαζική συμμετοχή, (νικηφόρες) εκβάσεις» (σχολιασμόςΓεωργία Δούκουρη). Το σεμινάριο διεξάγεται εξ αποστάσεως την Πέμπτη 3 Ιουνίου (ώρα έναρξης: 18.30) σε σύνδεσμο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Συγκρουσιακής Πολιτικήςόπου και περίληψη της εισήγησης.

Παρακολουθείτε επίσης το κανάλι του Εργαστηρίου στο YouTube, όπου αναρτώνται βίντεο εισηγήσεων και σχολιασμού.