Ημερομηνία: 08/Απρ/2021 Ώρα: 18:30:00

Οι τρόποι με τους οποίους το πολιτικό περιβάλλον επηρεάζει τις συλλογικές δράσεις αποτελεί πρόβλημα στη διαχείριση του οποίου η Συγκρουσιακή Πολιτική έχει από πολλού καταδείξει τις αρετές της ως «προωθητικό ερευνητικό πρόγραμμα» (κατά Lakatos). Υπερβαίνοντας έναν πρώιμα αφελή δομισμό που επιχειρούσε την αδιαμεσολάβητη αντιστοίχιση ευμενών ή δυσχερών περιβαλλόντων και δράσεων, ο κλάδος επέτυχε την οργανική συμπερίληψη των υποκειμενικών προσλήψεων της εκάστοτε θεσμικής συγκυρίας από τους ίδιους τους διεκδικητικούς δρώντες ως προϋπόθεση για τη συγκρότηση εύρωστης θεωρίας. Τούτου δοθέντος (και με δεδομένο ότι το επιστημολογικό βήμα παραμένει ακόμη ‒σε μεγάλο βαθμό‒ ανολοκλήρωτο), η πρόκληση της ακριβούς καταγραφής των κινηματικών προσαρμογών που συντελέστηκαν στο φόντο κομβικών αλλαγών σαν κι αυτές που επέφερε η «Μεγάλη Ύφεση» διατηρεί μιαν εξακολουθητική επικαιρότητα. Πώς ακριβώς αντιμετωπίστηκαν από τις κινηματικές συλλογικότητες φαινόμενα όπως η κατάρρευση του Κράτους Πρόνοιας, πώς αναδιαμορφώθηκαν τα ρεπερτόρια δράσης τους, και πώς επηρεάστηκαν εσωτερικές συμμαχίες και εκατέρωθεν ανταλλαγές υλικών και συμβολικών/πολιτικών πόρων; Παρουσιάζοντας τα πορίσματα έρευνας πεδίου που διενεργήθηκε το 2016-2017, με τα ζητήματα αυτά ασχολείται ο Χάρης Μαλαμίδης στην εισήγησή του «Κοινωνικές αλλαγές και διεύρυνση ορίων: η συλλογική δράση στην Ελλάδα της κρίσης» (σχολιασμόςΜαριλένα Σημίτη). Το σεμινάριο διεξάγεται εξ αποστάσεως σε σύνδεσμο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Συγκρουσιακής Πολιτικής, όπου και περίληψη της εισήγησης. Ιδιαίτερα σημειώνεται η νέα ώρα έναρξης: 18.30.

Παρακολουθείτε επίσης το κανάλι του Εργαστηρίου στο YouTube, όπου αναρτώνται βίντεο εισηγήσεων και σχολιασμού.