Ημερομηνία: 22/Απρ/2021 Ώρα: 18:30:00

Βασικό αιτούμενο ‒και τεκμήριο επάρκειας‒ κάθε επεξηγηματικού εγχειρήματος στη συγκριτική πολιτική αποτελεί η επιλογή και συγκρότηση μιας θεωρητικά δόκιμης κλίμακας αφαίρεσης: από πόσο δομικά υπέρτερο επίπεδο ανάλυσης πρέπει να ξεκινήσουμε (ή, συμπληρωματικά-εναλλακτικά, πόσο πίσω στο χρόνο πρέπει να πάμε) ώστε η παρατήρησή μας να μην παραβλέψει κρίσιμους αιτιώδεις μηχανισμούς και διαδικασίες αναφορικά με ό,τι μας απασχολεί; Το πρόβλημα καθίσταται ακανθώδες ειδικά για μελέτες που αποπειρώνται αποτύπωση και ερμηνεία μείζονων αλλαγών σε πολιτειακές λειτουργίες, κομματικά συστήματα, και κινηματικές πρακτικές. Αρκεί άραγε η επίκληση εθνικών επιμέρους χαρακτηριστικών για να αποδοθεί επαρκώς το διαμορφούμενο τοπίο, ή μήπως πρέπει οι αναλύσεις μας να συμπεριλάβουν προβληματισμό για την αλληλεπίδραση του εθνικά (ή και τοπικά) ιδιαίτερου με εξελίξεις σε τομείς όπως η παγκόσμια οικονομία ή τα διεθνή ρεύματα ιδεών που διαμορφώνουν θεσμικές και διεκδικητικές πρακτικές; Αναμετρούμενος με την πρόκληση μιας ενσυνείδητα συμπεριληπτικής ερμηνείας των εξελίξεων στην Τουρκία του πρώιμου 21ου αιώνα, ο Şenol Arslantaş εξετάζει τις κοινωνικές και πολιτικές δυναμικές που οδήγησαν στην άνοδο του ‒οιονεί «λαϊκιστικού»‒ APK, στην εισήγησή του ‘Debating the Notion of “Populism” in Power: The Case of the AKP in Turkey’ (σχολιασμόςΣεραφείμ Ι. Σεφεριάδης). Το σεμινάριο διεξάγεται εξ αποστάσεως την Πέμπτη 22 Απριλίου σε σύνδεσμο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Συγκρουσιακής Πολιτικής, όπου και περίληψη της εισήγησης. Ώρα έναρξης18.30.

Παρακολουθείτε επίσης το κανάλι του Εργαστηρίου στο YouTube, όπου αναρτώνται βίντεο εισηγήσεων και σχολιασμού.