Ημερομηνία: 10/Ιούν/2021 Ώρα: 18:30:00

Η κανονιστικά-ιδεολογικά εμφορούμενη κατασκευή ψευδο-κατηγοριών (εννοιών που στην υποδήλωσή τους περιλαμβάνουν ουσιωδώς ανόμοια επί τη βάσει μορφολογικών και μόνο ομοιοτήτων) βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και τρεις τουλάχιστον δεκαετίες. Στο πλαίσιό της, η βία του επιτιθέμενου εξομοιώθηκε με αυτήν του αμυνόμενου, οι κινηματικές συλλογικές δράσεις άρχισαν και πάλι να παρουσιάζονται ως παραβατικές παθογένειες, και πολιτικά εγχειρήματα που αποσκοπούν στον εκδημοκρατισμό και την ενίσχυση των υποτελών προσομοιάστηκαν με όσα επιδιώκουν το ακριβώς αντίθετο, τη δημοκρατική κατάλυση. Δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη πως κύριο θύμα αυτών των εννοιολογικών και μεθοδολογικών λαθροχειριών υπήρξε η έρευνα, κακείθεν η θεωρία. Στρέφοντας μεγάλο τμήμα της παραγωγής σε ανυπόστατα ερωτήματα, οι πρακτικές αυτές αφαίρεσαν γνωστική ενέργεια και πόρους, με αποτέλεσμα τα υφιστάμενα εμπειρικά κενά ‒συν τω χρόνω‒ να διευρυνθούν, και η συζήτηση για κρίσιμες όψεις του παρελθόντος είτε να ατονεί, είτε να αδυνατεί να εισφέρει εύρωστα θεωρητικά πορίσματα για το παρόν και το μέλλον. Επιδιώκοντας την επισταμένη διερεύνηση σειράς κρίσιμων ‒πλην εξακολουθητικά αναπάντητων‒ ερωτημάτων για την υφή, το χαρακτήρα και τις δυναμικές της κατοχικής ένοπλης αντίστασης, ο Βαγγέλης Καρατζής ασχολείται με το παράδειγμα της Λακωνίας στην εισήγησή του «Στρατηγικοί μετασχηματισμοί του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στη νότια Πελοπόννησο: το παράδειγμα της Λακωνίας» (σχολιασμόςΓιώργος Σουβλής). Το σεμινάριο, τελευταίο στη φετινό κύκλο του διαρκούς σεμιναρίου, διεξάγεται εξ αποστάσεως (ώρα έναρξης18,30)σε σύνδεσμο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Συγκρουσιακής Πολιτικής, όπου και περίληψη της εισήγησης.

Παρακολουθείτε επίσης το κανάλι του Εργαστηρίου στο YouTube, όπου αναρτώνται βίντεο εισηγήσεων και σχολιασμού.