Ημερομηνία: 01/Απρ/2021 Ώρα: 17:30:00

Οι πολιτειακοί μετασχηματισμοί που επήλθαν ως αποτέλεσμα της συστημικής κρίσης του 2008 διαμόρφωσαν, εκτός από ένα νέο πολιτικό περιβάλλον, και τους όρους για την εμφάνιση μαζικών κοινωνικών αντιστάσεων. Φαινόμενα όπως η διοίκηση με Πράξεις Διοικητικού Περιεχομένου (ΠΔΠ) αμφίβολης συνταγματικής νομιμότητας, η γιγάντωση της επιρροής υπερεθνικών θεσμών ισχνής (ή και μηδενικής) λογοδοσίας και η επίταση της κρατικής καταστολής προκάλεσαν τεράστιες κινητοποιήσεις που, ανατρέποντας παγιωμένες ισορροπίες στα κομματικά συστήματα, επιδίωξαν να αποτρέψουν τις χειρότερες επιπτώσεις των ακολουθούμενων πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό αναδύθηκαν νέες συλλογικότητες, επινοήθηκαν νέες μορφές οργάνωσης και δράσης, και δοκιμάστηκαν οιονεί καινοφανείς στρατηγικές. Όμως ‒με εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα‒ η πλήρης θεωρητική αποτίμηση τόσο των δράσεων όσο και των αποτελεσμάτων τους καθυστερεί. Ποιες είναι οι ακριβείς συντεταγμένες του σύγχρονου πολιτικού τοπίου και πώς πολιτικά διαβήματα που πολλοί μελετητές χαρακτήρισαν φορείς «δημοκρατικού λαϊκισμού» διαχειρίστηκαν τις προκλήσεις της συγκυρίας; Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο εννοιολογικό πρόβλημα και τις συναφείς συζητήσεις (ποια η σημασία και ποιες οι εμπειρικές αναφορές του όρου «λαϊκισμός»;) με τα ζητήματα αυτά ασχολείται ο Άγγελος Κοντογιάννης-Μάνδρος στην εισήγησή του «Κρίση, αυταρχικός κρατισμός, και αντιστάσεις: η καταστατική σημασία του λαϊκισμού» (σχολιασμόςΚωνσταντίνος Τσίκας). Το σεμινάριο διεξάγεται εξ αποστάσεως την Πέμπτη 1 Απριλίου (ώρα έναρξης: 17.30) σε σύνδεσμο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Συγκρουσιακής Πολιτικής, όπου και περίληψη της εισήγησης.

Παρακολουθείτε επίσης το κανάλι του Εργαστηρίου στο YouTube, όπου αναρτώνται βίντεο εισηγήσεων και σχολιασμού.