Ημερομηνία: 13/Μαΐ/2021 Ώρα: 18:30:00

Χωρίς να ακόμα έχει επιτύχει τη συγκρότηση ενός κεντρικού πυρήνα αναφοράς, η συζήτηση για την υφή, τις καταβολές και επιπτώσεις της κρίσης του 2008 έχει εντούτοις αναδείξει σειρά οιονεί αυτόνομων θεματικών υπο-περιοχών που η ενσυνείδητη πολιτική κοινωνιολογία γενικά και η Συγκρουσιακή Πολιτική ειδικότερα καλούνται πάραυτα να γεφυρώσουν. Προνομιακή θέση ανάμεσά τους κατέχει ο προβληματισμός αναφορικά με αλλαγές που παρατηρήθηκαν στα διεκδικητικά ρεπερτόρια: η διαπίστωση ότι, εν μέσω του μαχητικού συγκρουσιακού κύκλου ενάντια στη λιτότητα, αναδύθηκαν συλλογικές δράσεις που, υπερβαίνοντας την ούτω αποκαλούμενη «λογική του αιτήματος», προχώρησαν σε άμεση και συγχρονική απόδοση του οραματικού. Πρόκειται για τα εγχειρήματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) ‒ευρέα συνεταιριστικά δίκτυα που επιχείρησαν να αμφισβητήσουν τις κυρίαρχες σχέσεις παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης, εγκαθιδρύοντας εναλλακτικούς θεσμούς και υποδείγματα οργάνωσης. Όπως βέβαια συμβαίνει με κάθε μορφή αλληλεγγύης, έτσι και στην περίπτωση των ΚΑΛΟ, η πρόκληση της αποφυγής γενικόλογα παράταιρων συνταυτίσεων παραμένει: αποτελούν άραγε όλες αυτές οι μορές εφαλτήρια για τη διεκδίκηση ευρύτερων μετασχηματισμών, ή μήπως η προεικαστική εξαγγελία υποκρύπτει μια κατά περιπτωση υπόρρητη αποδοχή (ή και κανονικοποίηση) του εν γένει υφιστάμενου; Αντλώντας εμπειρικό υλικό από την πλούσια ελληνική εμπειρία, με τα ζητήματα αυτά ασχολείται ο Βαγγέλης Γκαγκέλης στην εισήγησή του «Επαναπροσδιορίζοντας την πολιτική συμμετοχή: κοινωνικά κινήματα, ριζοσπαστισμός, συνεργατισμός και αυτονομία στην Ελλάδα» (σχολιασμόςΣτέλλα Χρήστου). Το σεμινάριο διεξάγεται εξ αποστάσεως την Πέμπτη 13 Μαΐου (ώρα έναρξης18.30σε σύνδεσμο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Συγκρουσιακής Πολιτικής, όπου και περίληψη της εισήγησης.

Παρακολουθείτε επίσης το κανάλι του Εργαστηρίου στο YouTube, όπου αναρτώνται βίντεο εισηγήσεων και σχολιασμού.