Ημερομηνία: 04/Φεβ/2021 Ώρα: 17:30:00

Η επιδίωξη της εύρωστης ‒εννοιολογικά και θεωρητικά ενσυνείδητης‒ διεπιστημονικότητας αποτελούν καταστατικό γνώρισμα της Συγκρουσιακής Πολιτικής. Πρόκειται για διάσταση που εκπηγάζει από την ίδια τη φύση της ως «προωθητικού ερευνητικού προγράμματος» που, αέναα επερωτώντας τον αρχικό θεωρητικό πυρήνα, θέτει διαρκώς νέα ερωτήματα και προκλήσεις («θετικές ευρετικές»). Στο πλαίσιο αυτό, ο κλάδος δε συνδιαλέγεται μόνο με την Ιστορία και άλλα όμορα πεδία στις κοινωνικές επιστήμες, αλλά και με το χώρο των τεχνών (η έννοια της «πλαισίωσης», λ.χ., δεν εμπνέεται μόνο από τις αρχικές επεξεργασίες του Goffman, αλλά και από τη φιλμική θεωρία) με τρόπο ισόρροπο και διαδραστικό: ωφελείται από γνωστικά δάνεια, και ανταποκρίνεται με αντίστοιχες εννοιολογικές και θεωρητικές συμβολές. Επιδιώκοντας μια τέτοιου τύπου συνεισφορά, ο Ιάκωβος Παναγόπουλος προβληματίζεται για την επίδραση που ασκούν στις οντολογικές μας αφηγηματικότητες (σε επίπεδο τόσο ατομικό όσο και συλλογικό) διάφορες αναπαραστάσεις κινηματικών γεγονότων και εμπειριών, στην εισήγησή του «Η χρήση της Ετεροτοπίας ως μέσο εναλλακτικής ιστορικής αφήγησης στον κινηματογράφο» (σχολιασμόςΛουκία Κοτρωνάκη). Το σεμινάριο που, μεταξύ άλλων περιλαμβάνει παραδείγματα από τον ελληνικό κινηματογράφο καθώς και ταινίες του εισηγητή, διεξάγεται εξ αποστάσεως την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου (ώρα έναρξης17.30) σε σύνδεσμο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Συγκρουσιακής Πολιτικής, όπου και περίληψη της εισήγησης.

Παρακολουθείτε επίσης το κανάλι του Εργαστηρίου στο YouTube, όπου αναρτώνται βίντεο εισηγήσεων και σχολιασμού.