Ημερομηνία: 11/Φεβ/2021 Ώρα: 17:30:00

Η συζήτηση για την επιθετική επανάκαμψη του (νεο-)ναζισμού είναι πλούσια, είναι όμως και μερική. Μέρος του προβλήματος απορρέει από εννοιολογικές αβελτηρίες (τη χρήση υπερβολικά αφηρημένων εννοιών που εξομοιώνουν ανόμοια ‒αυτό που ο Sartori αποκαλεί «ψευδο-κατηγορίες»), μέρος του όμως είναι και θεωρητικό: είτε την τάση να υιοθετούνται μονοπαραγοντικά επεξηγηματικά σχήματα, είτε να γίνεται κατάφαση ενός μη σταθμισμένου ‒ εν γένει‒ πολυπαραγοντισμού χωρίς επαρκή διερεύνηση των κρίσιμων αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σε δρώντες, υφιστάμενους πολιτικούς θεσμούς και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Έχοντας επίγνωση των προβλημάτων αυτών, η Συγκρουσιακή Πολιτική μπορεί να συνεισφέρει προωθητικό προβληματισμό, τόσο σε επίπεδο ερευνητικών εννοιών με επαρκές διακριτικό σθένος όσο και μέσω της διατύπωσης θεωρητικά κρίσιμων ερωτημάτων. Πρόκειται για αντικείμενο-πρόκληση που εξετάζει ο Σωτήρης Καράμπαμπας στην εισήγησή του «Η άνοδος και η πτώση της Χρυσής Αυγή υπό το πρίσμα της Συγκρουσιακής Πολιτικής» (σχολιασμόςΚωσταντίνος Τσίκας)Το σεμινάριο διεξάγεται εξ αποστάσεως την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου (ώρα έναρξης17.30) σε σύνδεσμο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Συγκρουσιακής Πολιτικής , όπου και περίληψη της εισήγησης.

Παρακολουθείτε επίσης το κανάλι του Εργαστηρίου στο YouTube, όπου αναρτώνται βίντεο εισηγήσεων και σχολιασμού.