Ημερομηνία: 29/Σεπ/2022 Ώρα: 11:00:00

Η αρμοδιότητα του European Union Careers Student Ambassador είναι να ενημερώνει για ανοιχτούς διαγωνισμούς στο πλαίσιο των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να βρίσκεται στη διάθεσή των φοιτητών, φοιτητριών και αποφοίτων για να συμβάλει στην εξοικείωσή τους με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τις θέσεις μόνιμης ή προσωρινής απασχόλησης και τα προγράμματα πρακτικής άσκησης σε αυτά.

Επί της ουσίας, ο Φοιτητής Πρεσβευτής EU Careers αποτελεί σημείο επαφής για όσους και όσες ενδιαφέρονται για σταδιοδρομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ρήγας Καραμπάσης είναι απόφοιτος του τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, και Φοιτητής Πρεσβευτής EU Careers του Παντείου Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.
Οι προοπτικές σταδιοδρομίας αφορούν τα παρακάτω 10 Ιδρύματα και Φορείς: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και πολλές άλλες υπηρεσίες και αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρείτε τον σύνδεσμο της πρώτης ημέρας στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
Σύνδεσμος στην εφαρμογή MS Teams,διαδικτυακής συνάντησης