Ημερομηνία: 10/Μαρ/2021 Ώρα: 17:00:00
Το Εργαστήριο Ανθρωπολογικής Έρευνας του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας σας προσκαλεί στη σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων με θέμα:

«Τώρα τι

Πρώτο σεμινάριο:

Η κοινωνικότητα της πανδημίας: Ανθρωπολογικές θεωρήσεις της υγειονομικής κρίσης, της ευαλωτότητας και της 
«κοινωνικής αποστασιοποίησης»

Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021

17:00-19:00

Συζητούν:

·      Δήμητρα Κόφτη (Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας)

Εξ αποστάσεως και διά ζώσης αποτοπικοποιήσεις και (νέες) εργασιακές επισφάλειες

·      Έφη Μαστοροδήμου (Υποψήφια Διδακτόρισσα, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας)

Χωρο-γραφίες (άλλης μιας) κρίσης: πανδημία και ευαλωτότητες σε ασφυξία

·      Αθηνά Αθανασίου (Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας)

Ασύμμετρες ευαλωτότητες: σχεσιακότητα και αντίσταση στο βιοπολιτικό παρόν

Συντονίζει η Ειρήνη Αβραμοπούλου (Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας)

Το λίνκ της εκδήλωσης για την παρακολούθηση του σεμιναρίου: Join conversation