Ημερομηνία: 03/Ιούν/2021 Ώρα: 10:00:00

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βιοηθικής και Τεχνοηθικής και Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου

διοργανώνει την Πέμπτη, 3.6.2021, ώρα 10:00 π.μ.,

 το ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ

της κ. Ισμήνης Κριάρη,

Καθηγήτριας Συνταγματικού Δικαίου

και τέως Πρυτάνεως του Παντείου Πανεπιστημίου

με θέμα

«Οι προκλήσεις της Βιοηθικής στον 21ο αιώνα».

Χαιρετισμός: κ. Χριστίνα Κουλούρη, Πρύτανις Παντείου Πανεπιστημίου

Εισαγωγική παρουσίαση: κ. Φερενίκη Παναγοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου

Αποχαιρετιστήριο Μάθημα: κ. Ισμήνη Κριάρη, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου και τέως Πρύτανις

Για να παρακολουθήσετε πατήστε εδώ!

Διαφορετικά πατήστε εδώ:

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_Y2IyZWE4YzItNDhjZC00ZWUzLTllNTktY2MwYmY3MzM0YzQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2203eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f%22%2c%22Oid%22%3a%223342cfb6-db66-42bcbd98-39e8ea3cd15d%22%7d