Ημερομηνία: 14/Ιαν/2021 Ώρα: 17:30:00

Το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19 και οι προσπάθειες αντιμετώπισής του έφεραν επιτακτικά στο προσκήνιο τον πολιτικό χαρακτήρα της υγείας: το γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο την αντιλαμβανόμαστε και την αξιολογούμε ως αγαθό συναρτάται με ευρύτερες οπτικές που απηχούν το πώς προσεγγίζουμε το μείζον ζήτημα της κοινωνικής οργάνωσης και αναπαραγωγής. Πρόκειται για διαπίστωση που, ενώ στον τομέα της θεσμικής πολιτικής, έχει ‒εδώ και καιρό‒ προκαλέσει γόνιμο διάλογο ανάμεσα σε ιατρική και πολιτική κοινωνιολογία (με πολλαπλά διεπιστημονικά οφέλη), εξακολουθεί να υπο-αντιπροσωπεύεται στον έτερο πόλο του πολιτικού φαινομένου, το πεδίο της κοινωνικής διαμαρτυρίας και της συγκρουσιακής πολιτικής. Η ειδική μελέτη των «κοινωνικών κινημάτων υγείας» (ΚΚΥ), συλλογικών δράσεων που αποσκοπούν σε ιατρικές μεταρρυθμίσεις, επιδιώκει να καλύψει αυτό το κενό. Αντλώντας εμπειρικό υλικό από τα ΚΚΥ του Ευρωπαϊκού χώρου, με το κρίσιμο αυτό θέμα ασχολείται η Στέλλα Χρήστου στην εισήγησή της «Χαρτογραφώντας τα κινήματα υγείας στην Ευρώπη: ζητήματα ορισμού, οριοθέτησης, σύγκρισης και κατηγοριοποίησης» (σχολιασμόςΚάρολος Καβουλάκος): ποιο το πολιτικό περιεχόμενου του λόγου που εκπέμπουν αυτές οι συλλογικότητες, και ποια τα κύρια ρεπερτόρια δράσης που υιοθετούν; Ποιες μορφές οργάνωσης τείνουν να επιλέγουν, και πώς οι διαφορετικές σχέσεις που συνάπτουν με τις κρατικές αρχές και τους πολίτες μας επιτρέπουν να διαχειριστούμε την εσωτερική τους ετερογένεια; Το σεμινάριο διεξάγεται εξ αποστάσεως την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου (ώρα έναρξης 17.30) σε σύνδεσμο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Συγκρουσιακής Πολιτικής, όπου και περίληψη της εισήγησης.