Στο Ίδρυμα εντάσσεται το Μουσείο «Γεώργιος Φραγκούδης». Η συλλογή του Μουσείου αποτελείται από τεκμήρια που φωτίζουν την πορεία του Παντείου από την ίδρυσή του το 1930 έως σήμερα και συγκροτούν ένα πολύτιμο αρχείο: έγγραφα που αφορούν την ίδρυση και τα εγκαίνια της Σχολής το 1930, τα πρώτα προγράμματα σπουδών, φάκελοι φοιτητών από το 1930 και εξής, πλούσιο φωτογραφικό υλικό, διοικητικά και άλλα έγγραφα, βιβλία, πίνακες ζωγραφικής, λιθογραφίες, γλυπτά, μετάλλια, μακέτες, κ.ά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν ορισμένα προσωπικά αντικείμενα του Αλέξανδρου Πάντου, που έχουν παραχωρηθεί ως χρησιδάνειο από την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών (Ι.Λ.Ε.Α.).