Οργανόγραμμα και στελέχωση

 

Για τη σχετική δομή των διοικητικών υπηρεσιών βλ. ΦΕΚ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΕΙ

  ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  Υποστήριξη         Βουκελάτου Αντιγόνη

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Αναπλ. Προϊστάμενος  ΔΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
     
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
  Αναπλ. Προϊσταμένη     Ανδρικοπούλου Μαρία
     
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
  Αναπλ. Προϊσταμένη                   Παπακωνσταντινοπούλου Γεωργία
  Υπάλληλοι  Μπάκου Βασιλικούλα
     
     
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
  Προϊσταμένη  Ανδρικοπούλου Μαρία
  Υπάλληλοι   Βογιατζή Αναστασία
     Τζανουδάκη Μαρία
     Φελούκα Παναγιώτα (αποσπασμένη)
  ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ & ΑΡΧΕΙΟΥ  
  Προϊστάμενος  Σχοινιού Σωτήρης
  Υπάλληλοι   Μοσχόβης Μιχαήλ
     
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
  Υπάλληλοι   Κατσαρής Αθανάσιος
     
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
  Αναπλ. Προϊσταμένη   Καρδιακαυτίτη Αγγελική
     
  ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ  
  Προϊσταμένη   Θλιβίτη Βαρβάρα ιδ. γρ. Πρύτανη 
  Υπάλληλοι   Πανταζοπούλου Ευγενία ιδ. γρ. Πρύτανη
     Μηλιώτη Ελένη ιδ. γρ. Αναπλ. Πρύτανη Οικ. Προγρ. και Ανάπτυξης
     
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  
  Προϊσταμένη   Καρδιακαυτίτη Αγγελική
  Υπάλληλοι   
     
  ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  
  Αναπλ. Προϊσταμένη  Πανταζοπούλου Ευγενία
  Υπάλληλοι   
     
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
  Αναπλ. Προϊσταμένη   Μηλιώτη Ελένη
  Υπάλληλοι   Χήκας Απόστολος
     
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
  Αναπλ. Προϊστάμενος   Λυκουργιώτης Γεώργιος
     
  ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  
  Αναπλ. Προϊσταμένη   Σαΐτελμαν Τατιάνα
  Υπάλληλοι   
     
     
  ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
  Προϊστάμενος   Λυκουργιώτης Γεώργιος
  Υπάλληλοι   
     
  Γραφείο Αρχείου Φοιτητών
  Υπάλληλοι  Βογιατζής Ιωάννης
     
   
  Υπάλληλοι  

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Προϊστάμενος   ΔΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
     
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
  Αναπλ. Προϊσταμένη   Δημαδάμα Ζέφη
     
  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΕΣΟΔΩΝ
  Αναπλ. Προϊστάμενος  Λιάμης Κλεάνθης
  Υπάλληλοι  Σαμουρκασίδου Μαγδαληνή
     
  ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
  Αναπλ. Προϊσταμένη   Στρογγυλούδη Ευθυμία
  Υπάλληλοι   Μπόλη Βασιλική
     Νιάρχου Ευσταθία
  Ταμείο  Κολοβός Γρηγόριος (αποσπασμένος)
     
  ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  
  Προϊσταμένη  Στουπίδου Ανθή
  Υπάλληλοι  Μούκα Λαμπρινή
     Βασιλείου Ελένη
  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
  Προϊσταμένη  Δημαδάμα Ζέφη
  Υποστήριξη  Σαΐτελμαν Τατιάνα
  Υπεύθυνος αποθήκης  Γκουτούφας Ευάγγελος
     Βλάχος Γεώργιος
  Υπάλληλος Διεύθυνσης  
  Κλητήρας Διεύθυνσης  Αναστασόπουλος Θεμιστοκλής
     
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ
  Αναπλ. Προϊστάμενος  Παπαθανασοπούλου Βαρβάρα
     
  ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ
  Προϊστάμενος  Παπαθανασοπούλου Βαρβάρα
  Υπάλληλοι  
     
  ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
  Προϊστάμενος  
  Υπάλληλοι  
     
  Φωτοτυπικά Μηχανήματα
  Υπάλληλοι  Σωποτινού Ελπίδα
     Μπρατσάλης Παναγιώτης
     
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
  Προϊστάμενος  Μούκας Βασίλειος
     
  ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
  Προϊστάμενος  Δερμιτζάκης Εμμανουήλ
  Υπάλληλοι  Κιούκης Πέτρος
     
  ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Υ
  Αναπλ. Προϊσταμένη  Γρηγοριάδου Βαλεντίνη
  Υπάλληλοι  Μάος Χάρης
     Ζούδιαρης Παναγιώτης
     
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
  Προϊστάμενος  Παναγάκος Θεοφάνης
  Υπάλληλοι  Τσιτουρίδου Μαρία
     Πανοπούλου Αικατερίνη
     Αρφάνης Παναγιώτης
     Καρζή Μαρία

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

   Προϊσταμένη    Κακάλη Κωνσταντία
   Υπάλληλοι  Κρητικού Ελένη
 Δαφέρμου Ειρήνη-Μαρίνα
 Πετρόπουλος Γεώργιος
 Καντιώτου Αικατερίνη
 Καταβολάδα Ευαγγελία
 Σαρρή Δήμητρα
 Λαγαμτζής Ιωάννης
 Ρέπου Αγγελική
 Φατούρου Δήμητρα
 Στασινοπούλου Θωμαΐς
 Κάμπας Λάμπρος
 Σπυροπούλου Κυριακή
 Συρίγου Δήμητρα
 Λέγγα Δήμητρα
     
     
     

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
   Αναπλ. Προϊστάμενος  Βαρώτσος Αντώνιος
  Υπάλληλοι  Κολλιάς Φώτιος
     Δεβερίκος Δημήτριος
     Λάλος Ιωάννης
     
     
  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
  Προϊσταμένη  Βουρλιώτη Βασιλική
  Υπάλληλοι  Καρανίκα Βασιλική
     
  ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
  Αναπλ. Προϊστάμενος   Λυκουργιώτης Γεώργιος
  Υπάλληλοι   Μπακανδρίτσου Άννα
     Λιάτσου Γκόλφω
     
     
     

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
  Γραμματέας Κοσμητείας Φανή Γκριτσέλη
     
  ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  Προϊσταμένη Φανή Γκριτσέλη
  Υπάλληλοι Ολγα Καπάδοχα
    Βασιλική Χριστουλάκη
    Γρύσπου Ε.
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  Αναπλ. Προϊσταμένη  Γκουτούφα Σοφία
  Υπάλληλοι  Γκουτούφα Σοφία
    Κωνσταντάκη Παναγιώτα
    Κατσαντώνη Ανδριάνα
    Κουτσούρης Σπυρίδων
     
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
  Γραμματέας Κοσμητείας Βουκελάτου Αντιγόνη
     
  ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
  Προϊσταμένη Βουκελάτου Αντιγόνη
  Υπάλληλοι Προνοΐτη Γεωργία
    Μπρατσάλης Ανδρέας
    Μπίρμπα Αναστασία
    Θεοδώρου Βερονίκη
    Μιχαηλίδου Εριέττα
  ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
  Προϊσταμένη  Καρσαλιάκου Αργυρώ
  Υπάλληλοι  Τσιτιμάκη Κυριακή
    Χασόγιας Θεόδωρος
     
     
  ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
  Προϊσταμένη Παπαθανασοπούλου Βαρβάρα
  Υπάλληλοι Χατζηαναστασίου Χρήστος
    Κουτσούγερα Ναταλία
   
     
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
  Γραμματέας Κοσμητείας Δερμεντζόγλου Βάϊα
     
  ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ
  Προϊσταμένη Δερμεντζόγλου Βάϊα
  Υπάλληλοι Καρατζά Κυριακή
    Μωυσίδης Παναγιώτης
     Αφένδρας Γεώργιος (ΕΤΕΠ)
  ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  Προϊσταμένη  Τσουκαλά Ελένη
  Υπάλληλοι  Καραλής Δημήτριος
    Λαμπρίδου Ευαγγελία
    Αντωνίου Χρυσούλα (αποσπασμένη)
     
ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
  Γραμματέας Κοσμητείας Κιζίρογλου Αικατερίνη
     
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  Προϊσταμένη Κιζίρογλου Αικατερίνη
  Υπάλληλοι Τσιμιζιλή Ευαγγελία
    Κονίδη Νίκη
    Φίλη Μαγδαληνή 
     
  ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
  Προϊσταμένη  Λιολιοπούλου Ζωή
  Υπάλληλοι  Χαμουζάς Γεώργιος
    Ντάφλου Αικατερίνη
     

 

ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & Κ.Ε.ΦΟΙ.
  Προϊστάμενος Τσανάκας Ζήκος
  Υπάλληλοι Κοτελίδα Δημητρούλα
    Κακλαμάνου Μαρία
    Ματσιούλας Κωνσταντίνος 
    Βογιατζής Ιωάννης
   
   
   Γραμματεία Ξένων Γλωσσών  Κόνιαρης Αθανάσιος
     
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
  Προϊστάμενος  
  Υπάλληλοι Κακουλίδη Ελένη
  Προσωπικό Καθαριότητας  (κηπουρός) Αγγελής Δημητράκης
     
     
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                               
  Προϊστάμενος  
  Υπάλληλοι  
     
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                   
  Προϊστάμενος  
  Υπάλληλοι  
     
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
  Προϊστάμενος  
  Υπάλληλοι  
     

 

end faq

 
 
 
erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym