Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ξεκίνησε τη λειτουργία του από το έτος 1963, στα πλαίσια της (τότε) Παντείου Ανωτάτης Σχολής. Από τότε και μέχρι σήμερα προσφέρει στην ελληνική κοινωνία αποφοίτους, οι οποίοι με τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στελέχωσαν και στελεχώνουν τις υπηρεσίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Πράγματι, το Τμήμα, μέσα από τα μαθήματα, τα προγράμματα, τις δράσεις και την ατομική και συλλογική έρευνα των μελών ΔΕΠ, μεταπτυχιακών, διδακτόρων και των λοιπών ερευνητών που εργάστηκαν και εργάζονται σε αυτό, έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης της χώρας μας καθώς και στον ευρύτερο κοινωνικό μετασχηματισμό της από την έναρξη της λειτουργίας του έως σήμερα, για ένα χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα 50 έτη. Είναι το μεγαλύτερο ακαδημαϊκό Τμήμα του Πανεπιστημίου μας ως προς τον αριθμό των φοιτητών του.

Θεμελιώδης σκοπός του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης είναι η προώθηση των επιστημών οργάνωσης και λειτουργίας της πολιτείας σε όλα τα φάσματα της λειτουργίας της, τόσο δηλαδή της λειτουργίας του δημόσιου τομέα σε στενή έννοια, όσο και η λειτουργία της αποκεντρωμένης διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα, η ερευνητική του δραστηριότητα εκτείνεται στη σπουδή όλων των σύγχρονων θεμάτων και τον εντοπισμό και ανάλυση των προβλημάτων της Δημόσιας Διοίκησης και των υπηρεσιών της. Επιπλέον στο Τμήμα μας διδάσκονται όλα τα μαθήματα που είναι απαραίτητα για να αποκτήσουν οι φοιτητές τις γνώσεις που θα χρειαστούν στην επαγγελματική τους ζωή είτε αυτή προσανατολιστεί στο δημόσιο τομέα είτε στον ιδιωτικό τομέα της ελληνικής οικονομίας. Πράγματι, το συνολικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) εστιάζεται στην παροχή προς τους φοιτητές μιας ολοκληρωμένης διδασκαλίας μαθημάτων με γνωστικά αντικείμενα από όλα τα πεδία του στενού και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, αλλά και του ιδιωτικού τομέα και στον εφοδιασμό τους με εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους αναδείξουν σε ικανά στελέχη σε ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων του σύγχρονου κράτους και των επιχειρήσεων.

Στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης έχουν θεσμοθετηθεί τέσσερις τομείς: α) Οικονομίας, β) Δημοσίου Δικαίου, γ) Διοικητικής Επιστήμης και δ) Φορολογίας και Ελεγκτικής. Χορηγεί ενιαίο πτυχίο δύο κατευθύνσεων: α) της Δημόσιας Οικονομικής και β) των Δημοσίων Θεσμών και οι πτυχιούχοι του Τμήματος, ανεξαρτήτως κατευθύνσεως, εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

Στο Τμήμα λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

· Νομικού Πολιτισμού: Δημόσιο και Ιδιωτικό Δίκαιο

· Εθνικής και Ενωσιακής Διοίκησης

· Οικονομικής Επιστήμης

· Ελεγκτικής και Φορολογίας

· Διοικητικής Επιστήμης και Δημόσιου Management

· Δικαίου, Τεχνολογίας και Οικονομίας

· Δικαίου Επιχειρήσεων και Διοίκησης

Οι απόφοιτοι του Τμήματος εκτός από το δικαίωμα εγγραφής τους στο Οικονομικό Επιμελητήριο , μπορούν να εγγραφούν στη Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης , καθώς και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στα άλλα τμήματα επιμόρφωσης για διδακτική επάρκεια που λειτουργούν σε διάφορα πανεπιστήμια της χώρας (επίκειται η έκδοση ΠΔ, σύμφωνα με το οποίο οι απόφοιτοί μας εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ 09 και ΠΕ13), να στελεχώσουν τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση όλων των βαθμών, να στελεχώσουν τις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, να ακολουθήσουν καριέρα στο Διπλωματικό σώμα, να πιστοποιηθούν ως ορκωτοί ελεγκτές, να στελεχώσουν τον τραπεζικό τομέα και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Προς αυτόν το σκοπό προσανατολίζεται και το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης, που λειτουργεί στο Τμήμα μας και που βοηθά τους φοιτητές μας να αποκτήσουν μια πρώτη εμπειρία και επαφή με τους παραπάνω τομείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

 

Μετάβαση στην Ιστοσελίδα του τμήματος

 

 

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym