Οργάνωση Σπουδών

 

 

Οι σπουδές στα Τμήμα και τις Σχολές του Πανεπιστημίου ακολουθούν τις γενικές κατευθύνσεις του θεσμικού πλαισίου για την ακαδημαϊκή διδασκαλία στην Ανώτατη Εκπαίδευση και σε γενικώς τα μαθήματα στο Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών διακρίνονται σε:


Προπτυχιακά μαθήματα

τα μαθήματα δηλαδή για τη λήψη του πρώτου πτυχίου. Αυτά είναι τα υποχρεωτικά μαθήματα που παρακολουθεί το σύνολο των φοιτητών του Τμήματος, τα μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής το σύνολο δηλαδή των μαθημάτων από τα οποία ο φοιτητής υποχρεούται να λάβει έναν ελάχιστο αριθμό, τα εργαστηριακά μαθήματα και τα σεμινάρια, ορισμένα από τα οποία απευθύνονται σε ξενόγλωσσους φοιτητές
 

Μεταπτυχιακά μαθήματα

σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κάθε προγράμματος ανά Τμήμα και μεταπτυχιακά σεμινάρια ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα

 
Σεμινάρια και συναντήσεις υποψηφίων διδακτόρων

δηλαδή, στο στάδιο της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής υφίστανται ειδικά σεμινάρια και συναντήσεις με έλληνες και ξένους εισηγητές.

 
Ανοικτά σεμινάρια

δηλαδή, στο Πανεπιστήμιο ανά ακαδημαϊκό έτος οργανώνονται Ανοικτά Σεμινάρια και κύκλοι συζητήσεων με ειδικό περιεχόμενο και στα οποία συμμετέχουν εξέχοντες ακαδημαϊκοί και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

 

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym