Διαγωνισμοί - Προμήθειες

7658/23-9-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μεταφορών

 

 

Πρόσκληση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ