Διαγωνισμοί - Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μελανιών και τυμπάνων

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ /ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, αφού έλαβε υπόψη: 

 α) Τις διατάξεις του κεφ. Γ Διάρθρωση αρμοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, άρθρο 5, του Π.Δ. 381/98 (ΦΕΚ 256/ΤΑ/16-11-1998),  

β) τον νόμο 4412 του 2016 για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),  

γ) την από 21/7/2020 (θέμα 13ο) απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και η δαπάνη για την προμήθεια μελανιών και τυμπάνων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, (ΑΔΑ: Ψ9ΜΑ469Β7Α-ΖΥΥ  ΑΔΑΜ:20REQ007300882) 

απευθύνει προς κάθε ενδιαφερόμενο πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μελανιών και τυμπάνων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α 

ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 

ΓΝΗΣΙΑ 

ΣΥΜΒΑΤΑ 

1. 

BROTHER HL-L5100DN 

54 

 

2. 

CANON R 2870 

 

3. 

CYOSERA ECOSYS M4125 IDN

 

4. 

HP LASERJET 1200  

 

5. 

HP LASERJET 1320

 

10 

6. 

HP 5200 TN LASERJET 

 

7. 

HP 4250 

 

8. 

HP 895 LASERJET CXI   ΜΑΥΡΟ

 

9. 

HP 895 LASERJET CXI   ΕΓΧΡΩΜΟ

 

10. 

HP P2055 DN 

 

11. 

HP 5150 DESKJETΜΑΥΡΟ

 

12.

HP 5150 DESKJET ΕΓΧΡΩΜΟ

 

13. 

HP 1015 LASERJET 

 

14.  

HP 1300 LASERJET 

 

15.  

LEXMARK IMPACT S305ΜΑΥΡΟ

 

16.  

LEXMARK IMPACT S305 ΚΙΤΡΙΝΟ

 

17.  

LEXMARK IMPACT S305MAGENTA 

 

18.  

LEXMARK IMPACT S305 ΚΥΑΝΟ

 

19. 

LEXMARK WE 120 

 

20. 

OKI ES4100 MFP 

21. 

OKI B410 DN 

 

22. 

REX ROTARY AFICIO BLACK SP3400SF DRUM 

3

 

23.

REX ROTARY AFICIO MP 171SPF 

5

 

24. 

RICOH AFICIO DSM 520 PF 

 

25. 

SAMSUNG EXPRESS 2875ND 

20 

 

26. 

SAMSUNG EXPRESS 2875ND 

IMAGING UNIT MLT-R 116 (DRUM)

10 

27

SAMSUNG EXPRESS 3375 FD 

 

28. 

XEROX PHASER 3320 

29. 

XEROX 3225 WORKCENTRE 

30. 

XEROX 3345 WORKCENTRE 

 

31. 

XEROX 3345WORKCENTRE DRUM 

 

32. 

XEROX WORK CENTRE 5021 

 

 

Η σχετική δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 9.677.42€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ήτοι 12.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά (ψηφιακά υπογεγραμμένη) από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Προμηθειών Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., έως και την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14.00.

 

Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

• Αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α’, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.  

•  Την Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ με χρόνο ισχύος της ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενης από την επομένη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και στην οποία προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται το συνολικό τίμημα.  

 

Η Πρύτανις 

Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη 

 

 

Συνημμένα: 

Παράρτημα Α΄+ Παράρτημα Β΄:  Υπόδειγμα Αίτησης + Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym