Διαγωνισμοί - Προμήθειες

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΟΥΝΤΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΕΜΠ

Δείτε εδώ την σύμβαση παροχής υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης του Ραδιοτηλεοπτικού Στούντιο του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, για δύο (2) έτη από 1/6/2020.

ΑΔΑΜ 20SYMV006795647

ΑΔΑ ΩΞ1Π469Β7Α-ΛΜ6
erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym