Διαγωνισμοί - Προμήθειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Δείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση WEB εφαρμογής για την υποβολή αιτήσεων-δικαιολογητικών αιτούντων για παροχές Φοιτητικής Μέριμνας.