Διαγωνισμοί - Προμήθειες

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης των βασικών servers του Πανεπιστημίου,με ανταλλακτικά για τα έτη 2020, 2021 και 2022.

 

Σύμβαση

 

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym