Διαγωνισμοί - Προμήθειες

Σύμβαση για την συντήρηση του φωτοτυπικο Σύμβαση για την συντήρηση του φωτοτυπικού μηχανήματος Toshiba e-STUDIO6508A, βαρέως τύπουύ μηχανήματος Toshiba e-STUDIO6508A, βαρέως τύπου

Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης

ΑΔΑ: 6ΗΖΝ469Β7Α-ΧΛΓ
Φορέας έκδοσης: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3/15-1-2020
Θέμα: Σύμβαση για την συντήρηση του φωτοτυπικού μηχανήματος Toshiba e-STUDIO6508A, βαρέως τύπου
Είδος Πράξης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ

 

 

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym