Διαγωνισμοί - Προμήθειες

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ SPSS

ΑΔΑ: Ω1ΣΝ469Β7Α-Ο33
Φορέας έκδοσης: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2/8-1-2020
Θέμα: Ανάθεση προμήθειας αδειών χρήσης στατιστικού πακέτου spss για ακαδημαϊκή χρήση
Είδος Πράξης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
* Για την ορθή προβολή του εγγράφου και την επαλήθευση της ψηφιακής υπογραφής προτείνεται η χρήση Adobe Reader.

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym