Διαγωνισμοί - Προμήθειες

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το ΠΜΣ «Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης»

 
ΑΔΑ   Ω4ΟΗ469Β7Α-Ν0Ι
ΑΔΑΜ  19SYMV006126942
 
 
erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym