Διαγωνισμοί - Προμήθειες

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ και εγκατάστασης στους χώρους του Πανεπιστημίου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων

ΑΔΑ: ΩΚΟΝ469Β7Α-923


Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym