Διαγωνισμοί - Προμήθειες

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ επαγγελματικής βιντεοκάμερας και συνοδευτικού εξοπλισμού αυτής για τις ανάγκες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»

ΑΔΑ: 6ΕΣΥ469Β7Α-Δ6Δ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym