Διαγωνισμοί - Προμήθειες

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την συντήρηση –υποστήριξη των μηχανογραφικών εφαρμογών της εταιρείας OTS

Αρ. πρωτ. ΔΟΔ/ 17    (CPV 72261000-2)

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym