Διαγωνισμοί - Προμήθειες

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την συντήρηση της μηχανογραφικής εφαρμογής Μισθοδοσίας

Αρ. πρωτ. ΔΟΔ/  16  (CPV 72416000-9)

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym