Διαγωνισμοί - Προμήθειες

Σύμβαση ανάθεσης για υπηρεσίες προμήθειας και εγκατάστασης ολοκληρωμένου συστήματος σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-learning)

 

Σύμβαση ανάθεσης για υπηρεσίες προμήθειας και εγκατάστασης ολοκληρωμένου συστήματος σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-learning) για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου.  (ΑΔΑ: ΨΟΛ9469Β7Α-ΟΥΧ και ΑΔΑΜ:19SYMV006056362)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

 ΑΝΑΘΕΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

 

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym