Διαγωνισμοί - Προμήθειες

Φίλτρα
Λίστα άρθρων στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Προμήθειες
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στις εγκαταστάσεις και μηχανήματα ψύξης – θέρμανσης στα κτήρια του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 24 Σεπ 2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο την τακτική συντήρηση των ανελκυστήρων στα κτήρια του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 24 Σεπ 2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο τον τακτικό (ημερήσιο) χειρισμό – επιτήρηση (τεχνική υποστήριξη) 24 Σεπ 2020
7658/23-9-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μεταφορών 24 Σεπ 2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μελανιών και τυμπάνων 11 Σεπ 2020
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΑΔΑ: ΨΝΒΓ469Β7Α-ΛΧ7) 31 Αυγ 2020
20_ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΑ: 6Φ40469Β7Α-ΔΧ3 και ΑΔΑΜ:20SYMV007156912 07 Αυγ 2020
Σύμβαση με την Εταιρεία «ARCHIMEDIA Α.Ε» 23 Ιουλ 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 16 Ιουλ 2020
ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 14 Ιουλ 2020
erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym