Διαγωνισμοί - Προμήθειες

Φίλτρα
Λίστα άρθρων στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Προμήθειες
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ 01 Ιουλ 2020
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΑΔΑ: Ω2Ρ3469Β7Α-Γ0Δ) 30 Ιουν 2020
Σύμβαση για την προμήθεια μασκών, αντισηπτικών και γαντιών 30 Ιουν 2020
Σύμβαση για την προμήθεια 24 φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (ΑΔΑ: 9Κ0Ι469Β7Α-8ΛΑ ΑΔΑΜ: 20SYMV006895027) 19 Ιουν 2020
Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών προμήθειας και εγκατάστασης WEB εφαρμογής για την υποβολή δικαιολογητικών από τους αιτούμενους παροχών φοιτητικής μέριμνας φοιτητές 12 Ιουν 2020
ΣYΜΒΑΣΗ ΑΝAΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ «ΠΑΝΔΗΜΟΣ» 04 Ιουν 2020
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΟΥΝΤΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΕΜΠ 01 Ιουν 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΕΧΡΙ 5/6/2020 29 Μάι 2020
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 24 ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 28 Μάι 2020
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ SERVERS - ΑΔΑ: 669Ε469Β7Α-ΡΔ1 και ΑΔΑΜ: 20SYMV006666958 07 Μάι 2020
erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym