Ακαδημαϊκά θέματα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΥΓΓΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

 

 

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ

PANTEIO UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

Αθήνα, 15-01-2018

Στις 09-01-2018 σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο συστάθηκε άτυπο δίκτυο με συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον άξονα της Λεωφόρου Συγγρού. Στόχος του δικτύου είναι η ανάδειξη και η περαιτέρω ανάπτυξη του πολιτιστικού αποτυπώματος, το οποίο ήδη υφίσταται και το οποίο οι εμπλεκόμενοι φορείς επιδιώκουν με δράσεις και συνεργασίες να το προβάλουν με στόχο την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας και την δημιουργική οικονομία. Η ανάπτυξη των δράσεων του δικτύου θα επιδιωχθεί σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς που δραστηριοποιούνται στο παραλιακό μέτωπο και στην Λεωφόρο Πειραιώς. Ειδικότερα, στο δίκτυο της Συγγρού συμμετέχουν οι παρακάτω:

Οι Πρυτανικές Αρχές

Απόφαση