Ακαδημαϊκά θέματα

Απόφαση Συγκλήτου για τη διδασκαλία μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020- 2021

 

29 Σεπτεμβρίου 2020.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Σύγκλητος του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών αποφασίζει ότι όλα τα μαθήματαθα διεξαχθούν εξ αποστάσεως έως τις 26 Οκτωβρίου 2020.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 115744/Ζ1 /4.9.2020 και τη διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (Αρ. Πρωτ. 327/24-09-2020), η διαδικασία ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων από μέρους των φοιτητών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την ανωτέρω ημερομηνία, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διά ζώσης διδασκαλία. Δεδομένου ότι οι εξετάσεις της επαναληπτικής περιόδου του Σεπτεμβρίου ολοκληρώνονται στις 10 Οκτωβρίου, θα πρέπει α) μέχρι τις 20 Οκτωβρίου να έχουν κατατεθεί οι βαθμολογίες όλων των μαθημάτων και β) η πλατφόρμα για τις δηλώσεις μαθημάτων να «ανοίξει» για τους φοιτητές μόνο για 6 ημέρεςαπό 21.10. έως 26.10.Υπενθυμίζεται ότι τα προηγούμενα έτη η περίοδος των δηλώσεων εκτεινόταν σε δύο με τρεις μήνες ώστε να δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης και επιλογής ανάμεσα σε περισσότερα μαθήματα.

Μετά από τις 26 Οκτωβρίου, για να διεξαχθούν μαθήματα δια ζώσης βάσει της ανωτέρω ΚΥΑ, όπως άλλωστε επιθυμούν οι διδάσκοντες και διδάσκουσες, η Σύγκλητος λαμβάνει υπόψιν ότι:

και ζητεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να μεριμνήσει ώστε:

Οι διδάσκοντες και διδάσκουσες του Παντείου Πανεπιστημίου, με υψηλό αίσθημα ευθύνης για τη δημόσια υγεία και ιδιαιτέρως την υγεία των φοιτητών, των φοιτητριών και των οικογενειών τους, επιθυμούν να διεξαγάγουν τη διδασκαλία των μαθημάτων τους με τρόπο που θα είναι παιδαγωγικά επαρκής και θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή των φοιτητών στην ακαδημαϊκή ζωή. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν μια ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία υπό συνθήκες πανδημίας. Η επιτάχυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών εκ μέρους του υπουργείου και η παραχώρηση κατάλληλων αιθουσών είναι τα προαπαιτούμενα για οιαδήποτε δια ζώσης διδασκαλία.

Εφόσον εξασφαλιστούν το απαραίτητο επικουρικό διδακτικό προσωπικό και οι πρόσθετοι χώροι, η Σύγκλητος θα επανεξετάσει τον τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων.