Ακαδημαϊκά θέματα

ΑΝΑΚΉΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ