Ακαδημαϊκά θέματα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Πολιτικών Επιστημών

του Παντείου Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα από 1-9-2020 έως 31-8-2022

και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ