Ακαδημαϊκά θέματα

ΑΝΑΒΟΛΗ - ΣΥΝΕΔΡΙΟ "Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Αναζητώντας τη Χρυσή Τομή της Βιώσιμης Ανάπτυξης

έχοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατεί και την ανάγκη λήψης μέτρων σε παγκόσμιο επίπεδο για την αποφυγή μετάδοσης του ιού Covid 19, αποφάσισε να προχωρήσει στην αναβολή του παραπάνω Συνεδρίου, έως ότου επιτραπεί ξανά η διοργάνωση και πραγματοποίηση επιστημονικών εκδηλώσεων σε κλειστούς χώρους.

Θεωρούμε ότι, παρά το γεγονός ότι είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ακριβώς νέα ημερομηνία διεξαγωγής του, είμαστε σε συνεννόηση με τις αρχές του Παντείου με στόχο την πραγματοποίησή του μέσα στους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο του έτους που διανύουμε.

Ας ευχηθούμε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτήν την κρίση και να είμαστε όλοι καλά και ενωμένοι, έτοιμοι για παραπέρα ερευνητική δραστηριότητα!

 

Αθήνα, 12-4-2020

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym