Ανακοινώσεις σπουδών

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Καθώς ως καταληκτική προθεσμία από το Υπουργείο έχει τεθεί η 18η/11/2020, παρακαλούνται οι Γραμματείες των Τμημάτων που θα λάβουν σχετικά μηνύματα να προχωρήσουν άμεσα στην καταχώρηση του 8ψήφιου κωδικού Υποψηφίου στο Μηχανογραφικό σύστημα. 
 
Όπως αναφέρεται και στα σχετικά διευκρινιστικά έγγραφα του ΥΠΑΙΘ,  τα οποία για διευκόλυνση επισυνάπτονται, 
  1. Για τους εισαχθέντες με τις ειδικές κατηγορίες, ο κωδικός αναφέρεται ως Κωδικός υποψηφίου στους πίνακες των επιτυχόντων που αποστέλλονται κάθε χρόνο 

  2. Για τις περιπτώσεις φοιτητών που έχουν μετεγγραφεί σε κάποιο Τμήμα ο κωδικός υποψηφίου έχει συμπεριληφθεί στους πίνακες δικαιούχων που σας αποστέλλονται κάθε έτος και επίσης συμπεριλαμβάνεται και στο pdf της αίτησής τους 
 
 
erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

gym