Ανακοινώσεις σπουδών

Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για κάθε κοινωφελή περιουσία, από την οποία επιθυμούν να λάβουν υποτροφία, δηλώνοντας και τη σειρά προτίμησης, έως και την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020 στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι ανήλικοι, την αίτηση υποβάλλουν οι έχοντες την γονική μέριμνα ή και την επιμέλεια του ανήλικου. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17 Απριλίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 08:00 στην Αθήνα. Αναλυτικότερα στοιχεία για τον τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθούν στους υποψήφιους με ανακοίνωση της Εξεταστικής Επιτροπής. 

Στον διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές δύνανται να συμμετέχουν φοιτητές, που είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν έως και το 4ο εξάμηνο των σπουδών Α΄ κύκλου κατά το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο χορηγείται η υποτροφία (2019-2020) σε Τμήματα ή Σχολές των ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 

Η υποτροφία διαρκεί έως το τέλος των προπτυχιακών τους σπουδών (δηλαδή έχουν διάρκεια φοίτησης που δεν υπερβαίνει τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών) και εφόσον η επίδοσή τους είναι καλή, δηλαδή να επιτυγχάνουν τουλάχιστον στα 2/3 των μαθημάτων, που προβλέπονται από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος σε κάθε ακαδημαϊκό έτος, διαφορετικά διακόπτεται. 

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές που θα αναδειχθούν υπότροφοι υποχρεούνται να λάβουν το πτυχίο τους εντός έτους από τη λήξη του ελάχιστου αριθμού εξαμήνων σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. 

Παρακαλούμε για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο έγγραφο

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω κληροδοτήματα: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Κληροδότημα Παν. Τριανταφυλλίδη  

Στον διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) σε βάρος του κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες ημεδαπών Πανεπιστημίων με καταγωγή από την Πελοπόννησο.  

Οι υποτροφίες που θα χορηγηθούν ανέρχονται σε δέκα (10) και προτιμώνται φοιτητές των Γεωργικών και Κτηνιατρικών Σχολών. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Κληροδότημα Νικ. Κρήτσκη  

Στον διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) σε βάρος του κληροδοτήματος Νικ. Κρήτσκη μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες ημεδαπών Α.Ε.Ι.   

α) Τέσσερις (4) υποτροφίες σε καταγόμενους από τη Ζαγορά Πηλίου.  

β) Δύο (2) υποτροφίες σε καταγόμενους από τις Σπέτσες.  

γ) Δύο (2) υποτροφίες σε καταγόμενους από την Ύδρα.  

δ) Δύο (2) υποτροφίες σε καταγόμενους από την Πελοπόννησο.  

Η μηνιαία χορηγία ορίζεται στα διακόσια (200,00) ευρώ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Κληροδότημα Πέτρου Χρυσοχόου  

Στον διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) σε βάρος του κληροδοτήματος Πέτρου Χρυσοχόου μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες ημεδαπών Πανεπιστημίων, που κατάγονται από τους νομούς Φλώρινας ή Καβάλας. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Κληροδότημα Επαμ. Πραγγαστή  

Στον διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) σε βάρος του κληροδοτήματος Επαμ. Πραγγαστή μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες ημεδαπών Α.Ε.Ι., που κατάγονται από το Λεβίδι Αρκαδίας. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Κληροδότημα Kων. Βέλλιου  

Στους διαγωνισμούς για τη χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) σε βάρος του κληροδοτήματος Κων. Βέλλιου μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες ημεδαπών Πανεπιστημίων, οι οποίοι είναι οικονομικά αδύνατοι. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: Κληροδότημα Αφών Ζωσιμά  

Στον διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σε βάρος του κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά μπορούν να συμμετέχουν: - φοιτητές ή φοιτήτριες ημεδαπών Α.Ε.Ι., που κατάγονται από την Ήπειρο, με βαθμό απολυτηρίου από τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άριστα ή πολύ καλά

 

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

gym